from the book shelf

Books and writers

סיפור ירושלמי בתוך החדשות | יונתן אוריך

Originally posted on מוסף "שבת" – לתורה, הגות ספרות ואמנות:
שלמה צזנה עובד כעיתונאי למעלה משני עשורים. קורס הדרכת טיולים גילה לו את אהבת ירושלים החבויה בו והביא אותו להוצאת ספריו המוכיחים את ההיסטוריה…

21 בנובמבר 2014 · השארת תגובה
מודעות פרסומת

קטגוריות