from the book shelf

Books and writers

חוק הסופרים חוזר בשלישית

חוק הסופרים הושהה לבחינה מחודשת, אבל בימים הקרובים הוא אמור לחזור לצבעה בוועדת השרים לחקיקה. במהלך 18 חודשים מתאריך ההוצאה לאור של ספר, לא ישתנה המחיר לצרכן של הספר. חנות … להמשיך לקרוא

10 ביוני 2012

re: וכבר אין בי עצב"

בדיעה שפורסמה וראיתי היום ב"ארץ" יורם קניוק כותב שראה את ישראל בשיא תפארתה, הווא כעת רואה את מצבה הנוכחי של המדינה, ושאין בו עצב. הוא כועס על חיים רמון שפגע … להמשיך לקרוא

1 ביוני 2012 · השארת תגובה
מודעות פרסומת

קטגוריות